MRS MO Hluk | Moravský rybářský svaz, místní organizace Hluk

Info zprávyO Z N Á M E N Í
N E P Ř E H L É D N Ě T E

MRS o.s., Místní organizace Hluk u p o z o r ň u j e všechny sportovní rybáře na zásadní změnu , která platí od 1.3.2015 na revíru OKLUKA 1- vodní nádrži Díly v Hluku.

V úseku od poslední chaty u „panelů“ až po horní konec nádrže u vtoku Boršického potoka platí zákaz stání pro automobily a to v celé šířce od břehové hrany , polní cesty a pole. Rybáři mohou vyložit své věci na břehu, auto musí ale parkovat na začátku nebo na konci tohoto úseku. Prostor bude označen dopravní značkou a cedulemi s popisem místa, vyhrazeného pro parkování.

Dále oznamujeme, že v celém prostoru vodní nádrže Díly Hluk platí zákaz rozdělávání otevřených ohňů a stanování formou kempování. Může být používán nadzemní přenosný gril. Pro ukrytí před nepřízní počasí je povolen rybářský přístřešek bez podlahy do cca 2 m2 a to po dobu rybolovu dle Bližších podmínek pro rybolov MRS.

Výše uvedená opatření vyplynula z požadavků správce nádrže Lesů ČR, ZD Dolňácko Hluk a naší místní organizace a jsou realizována na základě Usnesení Rady města Hluk č. RM 06/2015/19 ze dne 4.2.2015 , s odvoláním na zák. 114/1992sb., 289/1995sb., 254/2001 sb., 197/2004 sb.

Jejich případné nedodržování bude postihováno Městskou policií Hluk a Policií České republiky.

Všechna tato opatření jsou zaváděna pro zvýšení bezpečnosti provozu u břehu nádrže, zamezení škod na životním prostředí nádrže .

V Hluku 27.2.2015
Moravský rybářský svaz o.s.
Město Hluk
Místní organizace Hluk