MRS MO Hluk | Moravský rybářský svaz, místní organizace Hluk

Info zprávy


Vážení rybáři a rybářky,


Do roku 2018 Vám všem přejeme hodně štěstí,
zdraví a rybářských úspěchů.


Dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která proběhne dne 11.3 2018 v 9.00 hod. ve velkém sále na tvrzi v Hluku. V případě neúčasti nadpoloviční většiny členů proběhne náhradní výroční schůze v neděli 11. 3. 2018 v 9:20 hod.

Program:

• 9:00 zahájení
• volba mandátové a návrhové komise
• zpráva předsedy p. ing. Stanislava Vlka
• zpráva hospodáře p. Pavla Uhlíře
• zpráva KRK
• diskuse
• návrh usnesení + přijetí
• závěr


V roce 2018 proběhnou výdeje povolenek v těchto termínech:

pátek 5.ledna 2018 – sportovní hala v Hluku, salónek – 17:00 – 19:00
čtvrtek 25.ledna 2018 – sportovní hala v Hluku, salónek – 17:00 – 19:00
čtvrtek 22.února 2018 – sportovní hala v Hluku, salónek – 17:00 – 19:00


Dále upozorňujeme, že při nezaplacení členské známky do konce měsíce února 2018 bude členství v rybářském spolku zrušeno!!
Ceny členských známek: Ceny povolenek – mimo-pstruhových:
• dospělí – 450,- Kč 950,- Kč
• poloviční – 450,- Kč 500,- Kč
• mládež – 200,- Kč 300,- Kč

Manipulační poplatek činí 70,- Kč a příspěvek na krmivo 100,- Kč.
Členové, kteří mají fotografii na členském průkazu starší patnácti let, předloží při výdeji povolenky novou na přelepení.
Současně každý člen, který vlastní emailovou adresu, nahlásí tuto adresu při výdeji povolenek.


Povolenky a řádně vypsané sumáře ( včetně evidenčních čísel revírů,povolenku + sumář dejte prosím před v hozením do schránky do obálky nebo sáčku) za období 2017 - jste povinni odevzdat nejpozději do 15. ledna 2018 p. Uhlířovi, Hlavní 111, 687 25 Hluk (tel. 608 612 574).

Prosím nezvoňte, uvedené doklady vhoďte do novinové schránky!!!